ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ευκολότερη γίνεται,πλέον, η διαδικασία αδειοδότησης των συνεργείων εγκατάστασης συστημάτων υγραερίου σύμφωνα με την τελευταία τροποποιητική διάταξη του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. Η σημαντικότερη -ίσως- αλλαγή αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης κατασκευής διαχωριστικού τοίχου και ξεχωριστής εισόδου που ίσχυε μέχρι τώρα ώστε οι εγκαταστάσεις υγραερίου να γίνονται σε ειδικό χώρο, ανεξάρτητο από το υπόλοιπο συνεργείο.

Πλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση υγραερίου μέσα στο συνεργείο μετά την τοποθέτηση ανιχνευτών διαρροής αερίων καυσίμων για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.