# Θέση Όνομα Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax
1 Τεχνική Υποστήριξη Βαλμάς Δημήτριος 2310755111
2 Υπεύθυνη Εμπορικού Τμήματος Σιδηροπούλου Μέλη 2310755111
3 Υπεύθυνη Marketing Βαρδίκου Πηγή 2310755111